Семинар със свами Шивамурти Сарасвати

10-11 март 2018 г.
Интер Експо Център, София

„Когато човек съумее да изяви красотата, която носи в себе си, той действа дхармично.“
свами Ниранджанананда Сарасвати

Дхарма
Думата „дхарма“ има много значения. Общият превод е „дългът, който трябва да изпълним в живота си“. Думата е много богата и има много нюанси.
„Садхана“ обикновено означава „духовна дисциплина“, но също има и други значения, като например „процес, който ни помага да се усъвършенстваме“.

В този семинар ще се разглеждат темите:
- Концепцията за дхарма и различните й значения.
- Какво е карма?
- Развиване на способност за по-добро разбиране (вивека) и вяра (шрадха)
- Начини за развиване на качества, способности и принципи, които ще ни спомогнат да действаме според дхармата
- Цел и условия за садхана
- Важността на намерението
- Съставни части на садханата
- Изисквания за успех в садханата
- Видове садхана
- Как може садханата да ни спомогне да живеем по-добър и дхармичен живот

„Извършването на садхана за еволюцията на целокупното масово съзнание е садханата за 21-ви век. Всеки човек има своя мисия, свое предназначение. Ако не беше така, цялото творение, цялото съществование, всички философии и религии са абсолютно безсмислени.“
свами Сатянанда Сарасвати