I-во ниво

Ще направим първите стъпки в йога, които ще ни помогнат да опознаем тялото си, да станем по-жизнени и да успокоим ума и емоциите си.

С малко постоянство ще изградим основа, която ще ни помогне в бъдеще при изпълнението на по-сложни асани и медитативни техники.