II-ро ниво

Овладяват се Слънчевите упражнения с разнообразен ритъм, увеличават се рундовете и се синхронизира с дишането.. Задълбочава се осъзнаването по време на практиката и фокусирането върху отделни жлези и нервни сплитове в тялото. Обръща се по-голямо внимание дихателните упражнения. Йога Нидра включва повече етапи, като визуализации и противоположни усещания. Към медитативните техники, освен Кая Щериам, се добавя Аджапа-джапа и Тратака.

Всяко ниво се практикува в продължение на три месеца до една година (това е доста индивидуално и зависи от много фактори).