адрес Даршан Йога Студио - София

гр. София 1000
ул. "Г.С.Раковски" 125 етаж 1 (над партер)

телефон:0988 92 34 18
e-mail: bgyoga.com@gmail.com

адрес Даршан Йога Студио - София
адрес Даршан Йога Студио - София

На звънеца наберете 04.
Студиото се намира на 1-вия етаж над партера.

Йога студио в центъра на София